İnsan Kaynakları

* Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
* Firmamızı geleceğe taşıyacak, değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
* Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla firmamızın geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekteyiz.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma;
* Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
* Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek firmamızın ana sorumluluğudur.

Geliştirme ve Güçlendirme;
* Firmamızın başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
* Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve firmamızın bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri;
* Çalışanların gelişimi için firma içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması önceliğimizdir.

Toplam Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme;
* Çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi sunmak;
* Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek;
* Çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek; firmamızın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma;
* Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
* Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
* Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.

CV’ nizi info@metadenizcilik.com adresine gönderebilirsiniz.